Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inflytandesubstinfluence < on>
utvidgasverbwiden, widen out; t.ex. marknaden expand; om metall expand; om t.ex. inflytande enlarge
utövaverbt.ex. makt exercise; inflytande exert; t.ex. välgörenhet, yrke practise; t.ex. verksamhet carry on
tilltagaverbincrease <i in>; om t.ex. inflytande grow; utbreda sig spread
utövningsubstt.ex. av makt exercise; t.ex. av yrke practice; t.ex. inflytande exertion
utvidgningsubstwidening, extension; om t.ex. marknaden expansion; om t.ex. inflytande enlargement
utvidgaverbgöra bredare widen; t.ex. sitt inflytande extend; t.ex. marknaden expand; göra större enlargeutvidga sig, se utvidgas
tilltagandeadjektivincreasing; om t.ex. inflytande growing
substvara i tilltagande be on the increase, be increasing
© NE Nationalencyklopedin AB