Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

infallsubstantiv~et, =påhitt el. idé idea, thought; nyck whim, fancyett lyckligt infall a bright idea; vard. a brainwave
nycksubstantiv~en, ~erhugskott el. påfund fancy; oberäkneligt infall whim; lynneskast freaken ödets (naturens) nyck a freak of fate (Nature)ha sina nycker be capricious
fantasisubstantiv~n, ~erinbillningsförmåga el. skapande ~ imagination; av ytligare, flyktigare art fancy, fantasylivlig (sjuk) fantasi a lively (diseased) imaginationinte i min vildaste fantasi not in my wildest dreamsinbillning, infall fancy, fantasyfantasier äv. dreamsfantasi och verklighet fact and fictionfria (rena) fantasier påhitt pure inventionsmus. fantasia, fantasy, improvisation
© NE Nationalencyklopedin AB