Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

införprepositioni rumsbetydelse el. friare before; i närvaro av in the presence ofstå inför ett problem be brought up against a problemi tidsbetydelse el. friare: omedelbart före on the eve of <vid at>inför julen with Christmas at hand, with Christmas approaching
ansvarigadjektivresponsible <inför to>
bävaverbtremble <av with; för, inför at>, shake <av with; för, inför at>
resigneraverbfoga sig resign oneself <inför to>
olustsubstobehag uneasiness; missnöje dissatisfaction; motvilja dislike, distastekänna olust inför feel uneasy about
krigsrättsubstdomstol court-martialpl. äv. courts-martialställas inför krigsrätt be court-martialled
domstolsubstlawcourt, courtdra ngn inför domstol take sb to courtHögsta domstolen the Supreme Court
hycklaverbhyckla vänskap make a show of friendship, sham friendshiphyckla ngt pretend sthbe hypocritical <inför, för to>hon bara hycklar she is just being hypocritical
nervösadjektivnervous; orolig uneasynervös el. nervös av sig highly-strung; neurotisk neuroticvara nervös inför provet be (feel) nervous about one's exam
3 stämmasubstsammanträde meeting, assembly
verbjur. summonstämma inför domstol summon to appear before the courtstämma ngn för ngt sue sb for sth
© NE Nationalencyklopedin AB