Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

införpreposition (se äv. resp. huvudord)i rumsbetydelse el. friare: allm. before; i närvaro av in the presence ofinför den nyktra verkligheten skingras alla drömmar face to face with (when it comes to) sober reality…häpna inför ngt be astonished at sthstå (ställas) införett svårt problem be confronted with…, be brought up against…, be brought face to face with…ställd inför [ett] fullbordat faktum faced with an accomplished facti tidsbetydelse el. friare:omedelbart före on the eve of; vid at; med…i sikte at the prospect ofinför julen with Christmas at hand (approaching)inför utsikten (hotet) att + inf. el.+ sats at (faced with) the prospect (threat) of + ing-form
nedräkningsubstantiv~en, ~arinför start countdown
riksrättsubstantiv~enjur.ställa inför riksrätt impeachåtal inför riksrätt impeachment
olustsubstantiv~enobehag uneasiness, discomfort <över (inför) at>; missnöje dissatisfaction; ovilja displeasure <över (inför) with (at)>
ansvarigadjektiv~tallm. responsible <inför to>; som kan ställas till ansvar äv. answerable, accountable <inför to>; för skuld o.d. liablegöra ngn ansvarig make (hold) sb responsible
ödmjukareflexivt verb~de, ~tödmjuka sig humble oneself <inför before>
resigneraintransitivt verb~de, ~tfoga sig resign oneself <inför to>; ge upp give [it] up
domstolsubstantiv~en, ~arlawcourt, court [of law (justice)]; hist., bildl. el. i vissa sammanhang tribunaldra ngt inför domstol take a matter to courtdra ngn inför domstol take sb to court, bring sb up before court
krigsrättsubstantiv~endomstol court martialpl. courts martial, court martialsmilitary tribunal (court)ställas inför krigsrätt be court-martialled
kapituleraintransitivt verb~de, ~tsurrender äv. bildl., capitulatekapitulera för ngns charm (inför ett hot) vanl. surrender to…
© NE Nationalencyklopedin AB