Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

infångatransitivt verb~de, ~tcatch; rymling o.d. äv. capture
fångasubstantivoböjl., ta…till fånga take…prisoner, captureta sitt förnuft till fånga listen to reason, be sensible (reasonable)transitivt verb~de, ~tcatch, take båda äv. bildl.; i fälla trap; i nät net; i snara snare; infånga äv. capture, seizefånga ngns uppmärksamhet catch (arrest) sb's attention
© NE Nationalencyklopedin AB