Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

indiansubstNative American, American Indian
indiersubstIndian
glasögonormsubstIndian cobra
indiskadjektivIndianIndiska oceanen the Indian Ocean
brittsommarsubstvard. Indian summer
krassesubstblomma nasturtium, Indian cress; kryddkrasse garden cress
tuschsubstfärg Indian ink; amer. India ink
armbrytningsubstarm wrestling; spec. amer. Indian wrestling
© NE Nationalencyklopedin AB