Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

indexsubstindex <över of>
indexregleradadjektivindex-linked
indexregleraverbindex
pekfingersubstforefinger, index finger
basbeloppsubstindex-linked basic amount
kartoteksubstkortregister card index, card register
kortregistersubstcard index <över of>
konsumentprisindexsubstretail price indexförk.RPI; amer. consumer price indexförk.CPI
registersubstregister <över of>; förteckning list <över of>; i bok index <över of>
© NE Nationalencyklopedin AB