Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inblicksubstinsightfå en inblick i get an insight into
insiktsubstinblick insight <i into>; förståelse understanding <i of>; kännedom knowledge <i, om of>insikter kunskaper knowledge (sing.) <i of>
© NE Nationalencyklopedin AB