Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inbilskadjektiv~tconceited, stuck-up
uppblåstadjektiv=luftfylld blown up, inflatedmagen känns uppblåst my stomach feels bloatedinbilsk conceited; vard. stuck-uporimligt uppförstorad el. bildl.händelsen har blivit väldigt uppblåst …has been blown up out of all proportion
drygadjektiv~tom sak: a) som förslår lasting, economical [in use] b) väl tilltagen liberal, ample; stor large; rågad heaped c) betungande heavy; mödosam hard, heavy; tröttande wearyett drygt arbete a hard (heavy) task, a tough jobdryga böter a heavy fine (sg.)det är en dryg kilometer dit it is just over (quite) a kilometre thereen dryg kopp [mjöl] a large cupful [of flour]en dryg timme just over an hour, a good (full) hourom person:högfärdig, inbilsk overbearing, high-and-mighty, proud; 'viktig' self-important
© NE Nationalencyklopedin AB