Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inackorderingsubstantiv~en, ~arkost o. logi board and lodgingperson boarder, paying guest
pensionsubstantiv~en, ~erunderhåll pension; tid som pensionerad retirementgå i pension retireinackordering board; se äv. pensionat
© NE Nationalencyklopedin AB