Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inåtprepositionmed betydelse av riktning toward[s] (into, med betydelse av befintlighet in) the interior ofinåt landet äv. up countryadverbinward[s]dörren går inåt the door opens inwardslängre inåt further ininåt med fötterna turn in one's toes when walking
skelögdadjektiv-ögtsquint-eyed; inåt cross-eyed; utåt walleyedhan är skelögd, se han skelarunder skela
skelaintransitivt verb~de, ~tsquint <ena ögat with…>; vard. be cock-eyed; inåt be cross-eyed; utåt be walleyedhan skelar [på vänster öga] äv. he has a squint (cast) [in his left eye]
öppnatransitivt verb~de, ~topen äv. data.; låsa upp unlock; veckla ut open out, expandöppna för ngn open the door for…, let…inöppna kranen turn on the tapöppna ngns ögon för open sb's eyes to, undeceive sb as todörren öppnades av vaktmästaren the door was opened by…dörrarna öppnadesklockan 18 the doors [were] opened…de hörde dörren öppnas …the door open (opening)fönstren öppnas inåt …open inwardsvaruhuset öppnar klockan 9 …opens at nine o'clockreflexivt verb~de, ~töppna sig open; slå ut äv. expand; vidga sig open out
© NE Nationalencyklopedin AB