Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

importsubstantiv~en, ~erimporterande import, importation; varor imports (pl.)
importartikelsubstantiv~n, -artiklarimport article (commodity), article for import
direktimportsubstantiv~en, ~erdirect import
importtullsubstantiv~en, ~arimport duty
parallellimportsubstantiv~en, ~erparallel import
importrestriktionersubstantiv i pluralimport restrictions
importförbudsubstantiv~et, =import ban (prohibition)importförbuden vara a ban on the import of…
importfirmasubstantiv~n, -firmorimport firm, firm of importers
importeratransitivt verb~de, ~timport <till ett land into…>
införselsubstantiv~nse importo. sammansättn.införsel på lön attachment of wages
© NE Nationalencyklopedin AB