Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

framtoningsubstimage, profile
bildsubstpicture; illustration illustration; porträtt portraitbilden in the pictureinre bild el. föreställning imagebildligt uttryck metaphor, imageskolämne art, art education
avbildsubstrepresentation; kopia copysin fars avbild the very image of his (her etc.) father
© NE Nationalencyklopedin AB