Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ilsknaintransitivt verb~de, ~tilskna till fly into a temper; etc., jfr; [bli] ilsken
folkilskenadjektiv-ilsket, -ilsknavicious; friare savage
ilskenadjektivilsket, ilsknaangry; speciellt amer. mad; ursinnig furious; om ljud piercingbli ilsken get angry (mad) <på ngn with sb; över ngt at (about) sth>; fly into a temper (passion, rage) <på ngn with sb; över ngt over sth>
© NE Nationalencyklopedin AB