Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ilskenadjektivilsket, ilsknaangry; speciellt amer. mad; ursinnig furious; om ljud piercingbli ilsken get angry (mad) <på ngn with sb; över ngt at (about) sth>; fly into a temper (passion, rage) <på ngn with sb; över ngt over sth>
ilsknaintransitivt verb~de, ~tilskna till fly into a temper; etc., jfr; [bli] ilsken
rasandeadjektivoböjl.ilsken furious <på ngn över ngt with sb about sth; på ngn för att + sats with sb for + ing-form>; raging <på ngn (över ngt) against sb (at sth)>bli rasande fly (get) into a rage (passion); vard. see redsnabb furious, terrific; häftig vehement, fierce; våldsam violent, tempestuousadverbvard., väldigt awfully; kolossalt tremendously
© NE Nationalencyklopedin AB