Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

illusionsubstantiv~en, ~erillusion; villfarelse delusiongör dig inga illusioner! don't have any illusions!jag gör mig inga illusioner I don't have any illusionsberöva ngn hans illusioner äv. disillusion sb
bländverksubstantiv~et, =delusion, illusion
livslögnsubstantiv~en, ~erlifelong deception (illusion)
synvillasubstantiv~n, -villoroptical illusion
hägringsubstantiv~en, ~armirage; bildl. äv. illusion
inbillningsfostersubstantiv-fostret, =figment of the imagination, illusion
1 villasubstantiv~n, villorvillfarelse illusion, delusiontransitivt verb~de, ~tvilla bort ngn confound sbvilla bort sig gå vilse lose one's way (oneself)
optiskadjektiv~toptic[al]optisk [bild]läsare data. optical scanneroptisk fiber optical fibreoptiskt glas optical glassoptisk [tecken]läsare data. optical character readerförk.OCRoptisk [tecken]läsning data. optical character recognitionförk.OCRoptisk villa optical illusionoptiskt vitmedel optical whitening agent
© NE Nationalencyklopedin AB