Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

illamåendesubstantiv~tfeeling of sicknessadjektivoböjl.känna sig illamående känna kväljningar feel sick; amer. feel sick to (at, in) one's stomach
dålig (jfr sämre, värre, sämst, värst)adjektiv~tallm. bad; ofullkomlig, 'skral' äv. poor; sämre sorts inferior; [ur]usel, vard. rotten; svag, klen weak; jfr ex.ett dåligtilla utfört arbete a poor piece of workdåliga betyg skol. bad (low) marks (grades)ha dåligt hjärta have a weak heartvara på dåligt humör be in a bad temperha dålig hörsel be hard of hearingdålig jordmån poor soildålig karaktär a bad (weak) characterdålig luft bad (foul) airdålig lön low payen dålig människa a bad (stark. wicked) persondåliga nyheter (råd) bad news (advice)ha dåligt samvete have a bad (guilty) consciencedålig sikt poor visibilitydålig smak bad taste äv. bildl.tala dålig svenska …poor Swedishha dålig syn have [a] bad eyesightråka i dåligt sällskap get into bad companydåliga tider hard (bad) timesdet är en dålig tröst that is a poor consolationdåliga tänder bad teethdåligt uppförande äv. misbehaviour, misconducten dålig ursäkt a poor (flimsy) excusedålig vana bad habitdet var inte dåligt! that's not bad (not half good)!det blir dåligt med potatis i år there will be a shortage of potatoes this year
krasslig poorly, ill; amer. sick; vard. bad; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig vanl. I don't feel [very] well, I feel rottenvara dålig i magen have a bad (an upset) stomach
teckensubstantivtecknet, =sign <, till of>; känne~ el. bevis mark; högtidl. token; symptom symptom <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; sinnebild el. symbol emblem; symbol äv. matem.kem. <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; signal signal <till for>; skriv~ character; emblem badgealla tecken tyder på att… there is every indication that…det är ett gott (dåligt) tecken it is a good sign (a bad sign el. omen)ett tidens tecken a sign of the timesdet är ett teckenhälsa it is a sign (mark) of…det är ett tecken på att… it is an indication (a sign) that…ge tecken trafik. give a signal, signalinte visa något tecken till (på) illamående not show any signs (symptoms) of…, show no signs (symptoms) of…han är född i Skyttens tecken he is born under [the sign of]…, his sign is…på (vid) ett givet tecken at a given signal (sign)till (som) tecken på ngt (på att jag är…) in token (as a mark) of sth (of me being…)
© NE Nationalencyklopedin AB