Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ihopadverbtillsammans together; se i övrigt betonad partikel ihopo. sammanunder resp. verb samt verb sammansatta med hop-o. samman-
krafsaverbscratchkrafsa ihop rafsa ihop scrape together
krympaverbshrinkkrympa ihop shrink
knycklaverbknyckla ihop crumple up
räfsasubstrake
verbrake <ihop together>
pusslaverbpussla ihop put together
gyttraverbgyttra ihop cluster…together
säckaverbsäcka ihop collapse, break down
svetsaverbsvetsa el. svetsa ihop (samman) weld
summeraverbsummera el. summera ihop sum up, add up
© NE Nationalencyklopedin AB