Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ihjäladverbto deathskjuta ihjäl ngn shoot sb dead; amer. äv. shoot sb to deathslå ihjäl ngn kill sbhålla på att skratta ihjäl sig nearly die [of] laughingsvälta ihjäl itr. die of hunger (starvation), starve to death; se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra ihjälunder köra
stångatransitivt verb~de, ~tbuffa butt; såra med hornen gorestånga ihjäl ngn gore…to death
gasatransitivt verb~de, ~tgasgasa ihjäl sig gas oneselfintransitivt verb~de, ~tgasa [på] step on the gas
tråkatransitivt verb~de, ~ttråka ut ngn bore sbtråka ihjäl ngn bore sb to death, bore sb stifftrakassera annoy, pester; retas med tease <för about>
förfrysatransitivt verb-frös, -frusithan förfrös fötterna he got his feet frostbittenintransitivt verb-frös, -frusitget frostbitten; om växt äv. get blighted with frost; frysa ihjäl get frozen to death
svältaintransitivt verbsvalt, svultitstarve; starkare famishsvälta ihjäl starve to deathtransitivt verbsvälte el. svalt, svältstarvesvälta sig starve oneselfsvälta ut t.ex. konkurrerande företag starve out
jäktaintransitivt verb~de, ~tbe always on the move (go), be in a hurryjäkta inte! don't rush (hurry)!; ta det lugnt take it easy!transitivt verb~de, ~thurry…on, keep…on the drive (run)jäkta mig inte! don't rush me!jäkta ihjäl sig drive oneself to death
kramatransitivt verb~de, ~ttrycka el. pressa el. t.ex. ngns hand squeeze, presskrama saften ur en citron squeeze…dry, squeeze the juice out of…krama ihjäl squeeze…to deathkrama ur squeezekrama [om] omfamna hug, embrace; smeksamt cuddle
supatransitivt verb och intransitivt verbsöp, supitdrink; starkare boozebörja supa hit the bottlesupa ngn full make sb drunksupa sig full get drunksupa ngn under bordet drink sb under the table
partikelverbsupa ihjäl sigdrink oneself to deathsupa inse insupasupa ned sighit the bottlesupa upppengar drink…away
klubbasubstantiv~n, klubborclub; mindre mallet; auktionsklubba hammer; ordförandeklubba gavel, hammer; slickepinne lolly, lollipop; jfr bandyklubba, golfklubbao. andra sammansättn.föra klubban act as chairmangå under klubban go (come) under the hammertransitivt verb~de, ~tslå ihjäl clubbestämma fixtiden är redan klubbad the time has already been fixedklubba [igenom] driva igenom, t.ex. förslag push throughvid auktionklubbas för 1000 kronor be knocked down for…
© NE Nationalencyklopedin AB