Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ihågadverbkomma ihåg remember, recollectkomma ihåg ngt lägga på minnet bear sth in mind
1 fastasubstta fasta ngns ord make a mental note of; komma ihåg bear in mind; ta som utgångspunkt take as one's starting point
minnesubstmemory äv. dators; hågkomst recollectionminnen memoarer memoirsjag har inget minne av att jag gjorde det I can't remember doing itha (hålla) ngt i minnet bear sth in mindlägga ngt på minnet komma ihåg remember sthtill minne (minnet) av in memory of, in remembrance ofsouvenir souvenir, keepsake
© NE Nationalencyklopedin AB