Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ignoreratransitivt verb~de, ~tignore, take no notice of; person äv. give…the cold shoulder; t.ex. varning disregard
låtsastransitivt verb och intransitivt deponensverblåtsades, låtsatspretend <att (som om) that>; tr. äv. feign, affect; spela simulatelåtsas som om… äv. make [a show] as if…hon låtsas bara she is only pretending (shamming)låtsas vara sjuk pretend to be illlåtsas sova pretend to be asleepinte låtsas se ngn pretend not to see…, turn a blind eye to…; ignorera cut…deadlåtsas som ingenting behave (se ut look) as if nothing had happenedhan låtsades inte om att… he didn't show (nämnde inte let on) that…inte låtsasbry sig om ngn (ngt) take no notice of…, ignore…substantivoböjl., göra ngt låtsas be pretending to…det är bara på låtsas it's only make-believe, I'm (we're etc.) only pretending
© NE Nationalencyklopedin AB