Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

igenadverbagainom igen en gång till once moreom och om igen over and over againtillbaka, åter backtillsluten shut, closed
1 bommaverbbomma för el. bomma igen barbomma igen ngt stänga shut sth up
korkaverbcorkkorka igen (till) a) flaska cork b) trafik jam, blockkorka upp uncork
pluggaverbplugga igen plug upvard.:skol. el. univ. swot; amer. grind
återadverbtillbaka back, back againånyo el. igen again, once moreöppnas åter reopen
matrestersubst plsom används igen leftoverssom kastas leavings; i tänder food particles
snöaverbsnowdet snöar it is snowingvägen har snöat igen the road has been snowed over
muraverbmura ngt bygga (av tegel) build sth of brickmura igen (till) wall up; med tegel brick up
klistraverbpaste, stickklistra fast ngt på ngt paste sth on to sth, stick sth on to sthsitta som klistrad vid tv:n be glued to the TVklistra igen stick down
proppaverbproppa full cram, stuffproppa i ngn mat cram food into sbproppa i sig gorge oneself <ngt with sth>proppa igen ett hål stop up, plug up a hole
© NE Nationalencyklopedin AB