Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ifrånprepositionvara ifrånutom sig be beside oneself <av with>
adverbborta awaykan du gå ifrån en stund? can you get away a moment?
glidaverbglide, slide; halka slipvi har glidit ifrån varandra we have drifted apart
avgeverbge ifrån sig emit, give offge, lämna give; bekännelse, löfte make
skiljasverbpartlämna ngnskiljas ifrån ngn leave sbskiljas åt partta ut skilsmässa get a divorce
nävesubstfisthan slog näven i bordet he banged his fist on the table; han sa ifrån he put his foot down
livsteckensubstsign of lifehon har inte gett ett livstecken ifrån sig inte hört av sig there's no sign of life from her
slingraverbwindslingra sig a) om t.ex. väg, flod wind; om växt trail; om t.ex. rök wreathe b) try to get round thingsslingra sig ifrån dodge, shirkslingra sig undan get out of it, get out of things
lämnaverbleave; överge abandonge give; låta ngn få let sb have; räcka över hand, passlämna ett anbud på make an offer forlämna en förklaring offer an explanationlämna upplysningar provide information
verb och partikelverblämna ifrån sigge ifrån sig hand overlämna inhand; skicka send in; skrivelse give in; till förvaring leavelämna kvar ngtleave sth; oavsiktligt leave sth behindlämna tillbakareturnlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; dela ut distribute
skyllaverbskylla ngt på ngn blame sb for sthskylla på ngn throw the blame on sb, lay the blame on sbdet får du skylla dig själv för you have yourself to blame for thatskyll dig själv! det är ditt eget fel it is your own fault!skylla ifrån sig throw the blame on someone else
långtadverbom avstånd far, a long way, a long distancelångt a) sträcka walk a long way b) i livet go fardet går för långt that is going too farhuset är långt ifrån färdigt the house is far from completedom tid longdet är långt till jul it is a long time to Christmasdet är inte långt till jul Christmas is not far off
© NE Nationalencyklopedin AB