Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

idrottsubstsports (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknassport; bollspel games (pl.)se friidrottskolämne physical educationförk.PEskiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasphysical trainingförk.PT
inomhusbanasubstför tennis covered court; för ishockey indoor rink; för idrott indoor track
gymnastikläraresubstphysical training teacher; vard. gym teacher; i idrott games teacher
insatssubsti spel etc. stakes (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaskontantinsats depositprestation achievement; i idrott performancebidrag contributionhon har gjort en stor insats inom teatern she has done great work within the theatre
© NE Nationalencyklopedin AB