Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

idesubstgå i ide om djur go into hibernationligga i ide hibernate
idésubstideadet är ingen idé! there is no point!, it's no use!det är ingen idé att göra så it is no good doing so, it is no use doing sohur har du kommit på den idén? what put that idea into your head?
övervintringsubstwintering; i ide hibernation
övervintraverbpass the winter; ligga i ide hibernate
© NE Nationalencyklopedin AB