Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

idésubstantiv~n, ~eridea äv. filos.; föreställning äv. notion, conception; begrepp concept <omi samtliga fall vanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>en fix idé hos honom a fixed idea of hisen genial idé a brilliant idea, a stroke of geniusdet är ingen idé! there is no point [in it]!det är ingen idé att göra (att han gör)… it is no good el. use doing (his doing)…, there is no point in doing (his doing)…få en idé hit on (be struck by) an ideahur har du kommit på den idén? what put that idea into your head?
idesubstantiv~t, ~nwinter quarters (pl.)winter lairgå i ide eg. go into hibernation, hibernate; bildl. äv. shut oneself up in one's den
verklighetsflyktsubstantiv~enescape [from reality]; som idé escapism
lanseringsubstantiv~en, ~arintroduction; på marknaden putting out; av t.ex. mode, idé starting, launching
associationsubstantiv~en, ~eridé~el.sammanslutning associationväcka associationer arouse (awake) associations
käpphästsubstantiv~en, ~arhobby-horse; bildl. äv. fix idé obsession, idée fixe, consuming passion
vildsintadjektiv=fierce, ferociousen vildsintgalen idé a wild idea
fixadjektiv~tfixedfix idé fixed idea, idée fixe fr.; friare monomaniafix och färdig all ready
tillblivelsesubstantiv~nallm. coming into being (existence); ursprung origin; skapelse creation; världens äv. genesis; av idé o.d. vanl. birth
nymodighetsubstantiv~en, ~ermodernity; neds. newfangledness (båda endast sg.)en nymodighet nytt påfund a newfangled thing (idé idea)
© NE Nationalencyklopedin AB