Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

idésubstideadet är ingen idé! there is no point!, it's no use!det är ingen idé att göra så it is no good doing so, it is no use doing sohur har du kommit på den idén? what put that idea into your head?
idesubstgå i ide om djur go into hibernationligga i ide hibernate
infallsubstpåhitt, idé idea; nyck fancy
påhittsubstidé idea; lögn invention
utopisubstutopia; idé, plan utopian scheme, utopian idea
lanseraverbintroduce; t.ex. mode, idé start, launch
fixadjektivfixedfix idé fixed ideafix och färdig all set, all fixed up
uppslagsubstpå byxa turn-up; amer. cuffidé idea; förslag suggestion
företrädaresubstföregångare predecessor <till of>för idé etc. advocate, upholderombud representative <till of>
besattadjektivoccupied, filledbesatt av en idé obsessed by an ideasom en besatt like a madman, like one possessed
© NE Nationalencyklopedin AB