Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ickeadverbnot; se inteför ex.
rökaresubstsmokericke rökare non-smoker
önskvärdadjektivdesirableicke önskvärd undesirable
borgaresubstmedelklassare bourgeoispl. likaicke-socialist non-Socialist
valbaradjektiveligible <till for>icke valbar ineligible <till for>
IGförk. för icke godkänd; skol.,se godkänna
namngivenadjektiven icke namngiven person an unnamed person, an anonymous person
prästsubstclergyman; spec. katolskel.icke-kristen priest; frikyrklig ministerkvinnliga präster women priests
borgerligadjektivav medelklass middle class; neds. bourgeoispolit., icke-socialistisk non-Socialistde borgerliga the centre-right parties
godkännaverbgå med på approve, agree to; om myndighet etc. passgodkänna ngn i examen pass sbej godkänna rejectbli godkänd passskol., betygicke godkänd failgodkänd passväl godkänd pass with distinctionmycket väl godkänd pass with great distinction
© NE Nationalencyklopedin AB