Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

i sänderadverbi taget at a time; en efter en one by onetvå eller tre i sänder äv. by twos or threeslite i sänder little by little, by instalments
portionsvisadverbin portions; lite i sänder in (by) instalments
klassvisadverbby classes; en klass i sänder a (one) class at a timeordnad[e] klassvis …in classes
© NE Nationalencyklopedin AB