Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

i kappadverbi tävlingcykla i kapp have a cycling race <med ngn with sb; med varandra against (with) each other>springa i kapp med ngn race sb <till to>ska vi springa i kapp [dit]? I'll race you there!, let's run and see who comes first [there]!se i fatt
kappadverbse ex. under i kapp
rusaintransitivt verb~de, ~tallm. rush, dash; störta dart; flänga tear; skynda hurry; ilael.om motor race; om motor äv. rev [up]rusa efter hjälp rush (dash) off for helppriserna rusade i höjden …shot up, …hit the roof
transitivt verb~de, ~trusa en motor race (rev [up]) an engine
partikelverbrusa bortrush etc. away (off)rusa efter ngnför att hinna i kapp rush etc. after sbhämta rush etc. for sbrusa emotngn el. ngti rikting mot rush etc. towards…anfallande rush at…rusa framrush etc. out, plunge forwardrusa fram till rush etc. up torusa förbirush etc. pastrusa in [i]rush etc. in[to]rusa in i rummet äv. burst (bounce) into…rusa ivägrush etc. off (away)rusa tillrusa uppstart (spring) up, spring (jump) to one's feetrusa upp ur sängen spring (jump) out of bedrusa utrush etc. out
© NE Nationalencyklopedin AB