Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

i gåradverbyesterdayi går kväll yesterday evening, last nighti går morse yesterday morning
i morseadverbthis morningi går i morse yesterday morning
i nattadverbföregående natt last night; kommande natt tonighti går i natt yesterday night
morsesubsti morse this morningi går morse yesterday morning
pendeltrafiksubstcommuter trafficbussar som går i pendeltrafik buses that run a commuter service
trafiksubsttrafficfartyget går i regelbunden trafik mellan… the vessel runs regularly between…
dåligtadverbbadly, poorlyaffärerna går dåligt business is baddet går dåligt för henne i skolan she's not doing well at school
tvättsubstwashing, washdet går bort i tvätten it will come off (out) in the washplatsen laundrykemisk tvätt dry cleaning; platsen cleaner's
1 vartadverbwherejag vet inte vart jag ska gå I don't know where to govart som helst anywherevart du än går wherever you go
utåtprepositioni uttryck för riktning out towards; t.ex. landet out into
adverboutwardslängre utåt further outdörren går utåt the door opens outwards
© NE Nationalencyklopedin AB