Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

i dagadverbtodayi dag om ett år a year from today
dagsubstdayen dag el. en vacker dag one day; avseende framtid one day, some day, one of these daysgod dag! good morning (afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?vara dagen efter have a hangoverdag för dag day by day, every dayleva för dagen live for the momenti dag todayi dag om ett år a year from todaynu (just) i dagarna a) gångna during the last few days b) kommande during the next few daysi forna (gamla) dagar in days of oldi våra dagar in our day, nowadaysom (på) dagen el. om (på) dagarna in the daytime, by daymitt på ljusa dagen in broad daylightpå gamla dagar var han… in his old age (as an old man) he was…dagsljus daylightse dagens ljus first see the light of daykomma i dagen come to lighthan är sin far upp i dagen he's just like his father
dämpadadjektivsubdueddämpad musik soft musichon var något dämpad i dag she was a bit subdued today
vädersubstweatherdet är dåligt väder the weather is badvad är det för väder i dag? what's the weather like today?
vankasverbdet vankades bullar we were treated to bunsi dag vankas det tårta today there will be a cake
2 veckasubstweeken gång i veckan once a weekförra veckan last weekom en vecka in a week, in a week's timei dag om en vecka a week from today, a week today
åttaräkneordeightåtta dagar vanligen a weekåtta dagar i dag this day week; se femför ex. o. fem-för sammansättningar
substeight; se femmaför ex.
ungdomsubstabstrakt youthi min ungdom in my youth, when I was youngungdom el. ungdomar young people (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasyouthnågra ungdomar some young peopleungdomen av i dag young people todayhon är ingen ungdom längre she's not as young as she used to be
hjärtasubstheartsaken ligger mig varmt om hjärtat I have the matter very much at heartjag har inte hjärta att berätta det för honom I haven't got the heart to tell himvad har du på hjärtat? what's on your mind?Alla hjärtans dag St Valentine's Day
redanadverbalready; så tidigt som as early as; till och med evenredan då jag kom in märkte jag att… the moment I entered I noticed that…redan följande dag the very next dayredan som barn while still a child, even as a child
© NE Nationalencyklopedin AB