Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 isubstantivi:et, i:n el. ibokstav iutt.
2 i
i delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen i motsvaras vanligen av in i uttryck som han boriStockholm = he livesinStockholm, imaj = inMay.
i används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket iallmänhet under uppslagsordet allmänhet, uttrycket hålla någon i handen under uppslagsordet hand, uttrycket vara förtjust i under uppslagsordet förtjust osv.
Rumsbetydelse
anger läge inuti något, inom ett område o.d. inhuset i parken the house in the parki ett hörn in a cornerden ligger i lådan it is in the boxdet var tyst i rummet vanligen the room was quiet
anger befintlighet eller läge: vid namn för länder, större städer och orter som är intressanta för den talande in; vid namn för mindre städer och orter ati Kent (Skandinavien, Sverige, Tokyo) in Kent (Scandinavia, Sweden, Tokyo)han bor i Lund vanligen he lives at Lundjag bor här i Lund I live here in Lundhar du varit i Stockholm have you been to Stockholm?jag har varit här i Stockholm sedan i går I have been here in Stockholm since yesterday
anger läge vid en punkt ati ena änden at one endsväng vänsteri rondellen …at the roundabout
anger läge på en yta eller läge ovanpå något, vanligen onsitta i sanden (soffan, trappan) sit on the sand (sofa, stairs)sitta i trädet sit on (in) the tree
anger yttre del av kroppen onuttrycket i hans ansikte the expression on his facehan är smutsig i ansiktet his face is dirtyspotta i nävarna spit on one's hands
anger riktning, rörelse, förändring vid verb intofalla i vattnet fall into the waterstoppa ngt i fickan put sth in[to] one's pocketstörta landet i krig plunge the country into war
anger änmesområde och liknande ini historien in historyi konsten in artgå framåt i studierna progress in one's studies
Tidsbetydelse
anger tiden för en händelse vid ord för månad el. längre tidsperiod ini april in Aprilförr i tiden in former timesi ungdomen in one's youth
anger tidpunkt ati slutet (början) av månaden at the end (beginning) of the monthjag kommer att träffa dem i jul I'll be seeing them at Christmas
anger tidpunkt vid ord som betecknar årstid, vecka, del av dag: innevarande el. närmaste this; kommande next; som varit lasti vår this springi natt som är el. som kommer tonight; som var last night
vid ord som månader och år för ange hur länge något håller på for   el. annan konstruktioni månader for monthsi åratal for yearsi tio år som varit [for] the last ten years; som kommer [for] the next ten years
anger klockslag to; amer. äv. ofklockan är fem [minuter] i fem it is five [minutes] to five; amer. äv. it is five [minutes] of five
per per; el. omskrivning med a, anmed en fart av 90 km i timmen at the speed of 90 km per (an) houren gång i veckan once a week
Andra betydelser
för att uttrycka något man är bra el. dålig på atbra (dålig) i matte good (bad) at maths
i uttryck av typen gatorna i London = Londons gator el. vanligen of; efter superlativ samt i rent lokal betydelse används dock ingatorna i London the streets of Londonden största gatan i London superlativ the biggest street in Londonprofessor i engelska vid universitetet i Uppsala professor of English at the university of Uppsala
anger vad något är gjort av of; ibland inen staty i brons …in bronzeett bord i ek an oak table, a table of oak
vid ord som betecknar hastighet, takt o.d. atköra i 100 kilometer i timmen drive at 100 kilometer per houri full fart at full speedi snabb takt walk at a rapid pace
Olika fasta förbindelser
i och för sig: jag kan i och för sig komma i morgon, men… I can in fact (actually) come tomorrow, but…han har rätt i och för sig, men… essentially he is right, but…åldern i sig är inget problem taken by itself (properly speaking) age is no problem
i och med:   i och med detta nederlag var allt förlorat with this defeat everything was losti och med att… så snart som as soon as…i och med att jag går är jag in (genom by) going…
han liknar sin bror i att i det avseendet att han… he resembles his brother in that he…
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta iunder ta)en vas (resp. vaser) med blommor i a vase (resp. vases) with flowers in it (resp. them)ivattnet med dig (det)! in with you (it)!, in you go!hoppa i jump in (into the water)vill du hälla (slå) i åt mig? would you pour out some for me?häll (slå) inte iför mycket! don't pour in…!hälla (slå) i vatten ikannan pour water into…han har legat ii badet en timme he has been in for an hour
i-landsubstantiv~et, i-länderskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse industriland
i morseadverbthis morning
i frågaadverbse ex. under fråga
i fredadverbse ex. under fred
i gåradverbyesterdayi går kväll (morse osv.) yesterday evening (morning osv.)i går kväll äv. last evening (senare night)i går natt el. natten till i går the night before last
i morgonadverbtomorrowvi reser i morgon vid den här tiden …[at] this time tomorrowtidigt i morgon early tomorrow morning
i nattadverbförfluten last night; kommande, innevarande tonight; denna natt, nu i natt this nighthär ska vi bo i natt …put up for (spend) the night
i gångadverbse ex. under gång, c
© NE Nationalencyklopedin AB