Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hysaverbhouse, accommodate; ge skydd åt shelterha havehysa förtroende för have confidence inhysa misstankar mot suspect, entertain suspicions about
aktningsubstrespecthysa aktning för feel respect for
misstankesubstsuspicionhysa (fatta) misstankar mot suspectväcka misstankar arouse suspicion
aggsubsthysa agg mot ngn have a grudge against sb
antipatisubstantipathyha (hysa) antipati feel an antipathy <mot to, towards>
välviljasubstbenevolence, goodwillhysa välvilja mot ngn be well disposed towards sb
förhoppningsubsthope; förväntning expectationha (hysa) förhoppningar om have hopes of
medlidandesubstpity <med for>, compassion <med with>hysa medlidande med ngn feel pity for sb; medkänsla feel sympathy <med with>
© NE Nationalencyklopedin AB