Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hyreskontraktsubstantiv~et, =flerårigt lease; kortare tenancy agreement; för lösöre hire contract
förstahandskontraktsubstantiv~et, =hyreskontrakt lease
kontraktsubstantiv~et, =avtal o.d. contract äv. kortsp.; högtidl. covenant; hyreskontrakt leaseingå ett kontrakt med ngn om ngt (om att (+ inf.)) enter into (make) a contract with sb about sth (to + inf. el. about + ing-form)bryta (säga upp) ett kontrakt break (terminate) a contractenligt kontrakt[et] contractuallykyrkl.:i stan deanery; på landsbygden rural deanery
© NE Nationalencyklopedin AB