Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hyrasubstantiv~n, hyrorför bostad o.d. rent; belopp rental; för tillfällig lokal el. bil el. tv o.d. hirebetala 5000 kronor i hyra pay a rent of…vad betalar du i hyra för lägenheten o.d. how much (what) rent do you pay for…sjö.:lön wages (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspay; tjänst berthta hyra ship, sign articles < on board>
transitivt verb och intransitivt verbhyrde, hyrtrent, hireatt hyraannonsrubrik o.d. a) rum o.d. to let b) lösöre el. båt o.d. for (on) hire; amer. i båda fallen äv. for renthyra av (hos) ngn rent from sbhyra i andra hand sublethyra en stuga för sommaren rent (take) a cottage…hyra in sig hos ngn take lodgings with sbhyra ut hus o.d. let; för lång tid leasehyra ut en båt hire out…, let out…on hirehyra ut ett rum till ngn let a room to sbhyra ut…i andra hand äv. sublet…sjö., anställa hire, engage, ship
uthyrningsubstantiv~en, ~arletting etc.; jfr hyra utunder hyratill uthyrning om t.ex. båt for hire; om t.ex. rum to let, for rent
uthyrningsrumsubstantiv~met, =att hyra room to let, room for rent; som man hyr rented room
obetaldadjektiv-betaltunpaid; om räkning äv. unsettled; om skuld äv. outstandingobetald hyra äv. back rent
upplåtatransitivt verb-lät, -låtithyra ut letupplåta ngt åt ngn ställa till ngns förfogande put sth at sb's disposal, grant sb the use of sth
månadsubstantiv~en, ~ermonth; jfr äv. motsv. ex. under veckai april månad in [the month of] Aprilhon är i femte månaden she is five months pregnant (gone)en gång i månaden once a month, monthly1000 kronor i månaden (per månad) …a (per) monthhyra per månad …by the month
möbleratransitivt verb~de, ~tförse med möbler furnish; ordna möblerna arrange the furniture <[i] rummet in the room>hyra möblerat rum rent a furnished room; lägenhet rent a furnished flat (amer. apartment)möblera om a) flytta om möblerna rearrange the furniture <i rummet in the room> b) förse med andra möbler refurnish c) bildl. el. i regering o.d. reshuffle, shake up
1 andraräkneordmask. andresecondförk.2nd; i titlar äv. assistantden (det) andra från slutet the last but oneför det andra in the second place; vid uppräkning secondlyha information (upplysningar) i andra hand have second-hand informationhyra ut i andra hand sublethans andra jag his second self, his alter ego lat.andra klassens medborgare second-class…andra rangens författare second-rate…komma på andra plats come second, be runner-up; jfr femtepronomense annan
dyrtadverb (jfr dyr); expensively, dearly, at a high price, at great cost; dear; jfr ex.det kommer att stå honom dyrt! he'll pay for this!bo dyrt ha hög hyra [have to] pay a high rentsälja (köpa) dyrt sell (buy) dear (at a high price)åld., högt dearlydyrt älskad dearly belovedåld., högtidligt solemnlylova dyrt och heligt (högt och dyrt) promise solemnly
2 veckasubstantiv~n, veckorweekvecka efter vecka week after weekvecka för vecka week by weekvecka ut och vecka in week in, week outveckan ut to the end of the weekvarje vecka every week; som adv. äv. weeklyi (under) en veckas tid for a week or sofem veckors semester five weeks' holiday (weeks off)i dag för en vecka sedan a week ago todayi veckan denna vecka this week, in the course of the weekutkomma en gång i veckan …once a week, …weekly[i] förra veckan last week[på] fredag [i] nästa vecka on the Friday of next weekom en vecka in a week, in a week's timei dag om en vecka this day week, a week from today1 500 kronor per vecka (i veckan) …a (per) weekhyra per vecka …by the weekresa bort på en vecka …for a weekpå en veckahinner man mycket in a week…på mindre än en vecka in less than (inside of) a weekunder veckan during (in the course of) the week; på vardagarna on weekdays
© NE Nationalencyklopedin AB