Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hyrasubstför bostad rentför tillfällig lokal, bil, tv etc. hire
verbrent; tillfälligt hireatt hyrarubrik a) rum to let b) lösöre, båt etc. for hirehyra ut a) hus etc. let; för lång tid lease b) lösöre, båt etc. hire out
rumsubstroom; uthyrningsrum lodgings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslogi accommodation ((endast sing.))rum att hyra rubrik rooms to let, apartments to letutrymme roomrum med find room forlämna rum för ngt make room for sthkomma i första rummet come firstäga rum take place
handsubsthandhanden på hjärtat, tyckte du om det? honestly, did you like it?ge ngn en hjälpande hand lend sb a handha fria händer have a free handha hand om be in charge ofskaka hand med ngn shake hands with sbta hand om take care of, take charge ofi andra hand in the second placehyra ut i andra hand subletdet får komma i andra hand we'll (I'll) wait with thatköpa i andra hand buy second-handi första hand in the first place, firstupplysningar i första hand information at first hand, first-hand informationhålla ngn i handen hold sb's handta ngn i hand hälsa shake hands with sbbort med händerna! hands off!på egen hand aloneha till hands have handydenna förklaring ligger nära till hands this explanation is a very likely oneupp med händerna! hands up!ge vid handen visa indicate, show
© NE Nationalencyklopedin AB