Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hushållsubsthousehold; husligt arbete housekeeping10 personers hushåll a household of 10sköta hushåll manage the household
bosättningsubstbildande av eget hushåll setting up a housebebyggelse settlement
välsköttadjektivwell-managed; om t.ex. hushåll well-runom t.ex. händer well-kept; om t.ex. tänder well-cared-for; om t.ex. yttre well-groomed
skötselsubstvård care; av sjuka nursingledning management; av t.ex. hushåll runningav t.ex. bil service; av t.ex. maskin maintenance
sysslasubstgöromål business ((utan pl.))skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaswork ((utan pl.)), i hushåll etc. dutydagliga sysslor daily choressysselsättning occupation
verbsyssla med ngt vara sysselsatt med busy oneself with sth, be busy with sthvad sysslar du just nu med? what are you doing?vad sysslar du med på söndagar? how do you spend your Sundays?syssla med trädgårdsarbete do gardening
© NE Nationalencyklopedin AB