Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hungersubsthunger <efter for>svält starvation
hungerstrejksubsthunger strike
svältgränssubsthunger line
hungerstrejkaverbhunger-strike
starkadjektivstrong; kraftig powerful; intensiv intense; om ljud loudstark hunger great hungerstarkt kaffe strong coffeestarka kryddor hot spicesstark köld bitter coldstark mat hot food
ihjäladverbto deathskjuta ihjäl ngn shoot sb dead; spec. amer. shoot sb to deathsvälta ihjäl die of hunger, die of starvation
verbdiejag är så hungrig så jag kan I'm dying of hunger i (av) cancer die of cancer bort die away, die down ut die out, become extinct
mättadjektivjag är mätt, tack I simply couldn't eat another thing, I've had enough, thanksäta sig (bli) mätt have enough to eat, satisfy one's hungerhon kunde inte se sig mätt på det she never tired of looking at it
stillaadjektiv och adverbej upprörd calm; stillsam quiet; fridfull peaceful; svag gentle; tyst silentStilla havet the Pacific Oceanligga stilla lie stillsitta stilla sit still; hålla sig stilla keep still, keep quiet; inte röra sig not move, not stirsitta stilla kvar remain seatedstå stilla a) inte flytta sig stand still b) om t.ex. fabrik el. maskin stand idle, be idle
verbt.ex. hunger satisfy; lindra, t.ex. lidande alleviate
© NE Nationalencyklopedin AB