Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hungersubstantiv~nallm. hunger <efter for>; svält äv. starvationstilla hungern (resp. den värsta hungern) appease (resp. take the edge off) one's hungerjag dör av hunger vard. I'm starving
hungerstrejkaintransitivt verb~de, ~thunger-strike
hungerstrejksubstantiv~en, ~erhunger-strike
svältgränssubstantiv~enhunger lineleva på svältgränsen live on the hunger line
svimfärdigadjektiv~t…ready to faintsvimfärdig av hunger faint with hunger
utmattningsubstantiv~enfatigue äv. tekn., exhaustion; av hunger inanition
vetgirighetsubstantiv~eninquiring mind; kunskapstörst thirst (hunger) for knowledge
matstrejkaintransitivt verb~de, ~tgo on hunger-strike
maktlystnadsubstantiv~enlust (thirst, hunger) for power
svimmaintransitivt verb~de, ~tfaint, pass outsvimma av hunger faint with hungersvimma ˈav faint [away]; jfr avsvimmad
© NE Nationalencyklopedin AB