En språktjänst från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

humanistiskadjektiv~thumanistic; klassisk classicalhumanistisk linje skol.,hist. humanities (pl.)
vetenskapligadjektiv~tallm.el.natur~ scientific; humanistisk vanl. scholarly
vetenskapsubstantiv~en, ~erallm.vetenskap[en] science; gren:inom naturvetenskapen [branch of] science; inom humaniora branch of scholarship; i båda fallen äv. disciplinehumanistisk vetenskap el. den humanistiska vetenskapen the humanities, the arts (båda pl.)