Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

humörsubstantiv~et, =lynne temper, temperament; sinnesstämning humour; amer. humor; spirits (pl.)moodha ett glatt humör have a cheerful temperamentförlora (tappa) humöret bli arg lose one's temper; bli på dåligt humör be put out of humour (spirits)hålla humöret uppe keep up one's spiritsupp med humöret! cheer up!han är inte humör …in the best of temperspå dåligt humör sur el. vresig in a bad mood (temper)på gott humör in a good (cheerful) moodinte vara på humör att (+ inf.) not be in the mood to + inf., not feel like + ing-form
uppsluppenadjektiv-sluppet, -sluppnapå glatt humör exhilarated, …in high spirits; munter merry, jolly
varierandeadjektivoböjl.allm. varying; om t.ex. priser äv. fluctuating; om t.ex. humör el. väder variable
retligadjektiv~tlättretad irritable, fretful; lättstött touchy, over-sensitive; vresig peevish; spec. om humör petulantförarglig annoying
sprudlandeadjektivoböjl.om t.ex. fantasi el. humör exuberantadverbvara sprudlande glad bubble over with high spirits
olustigadjektiv~tur humör out of spirits endast pred.; nedstämd low-spirited, depressed; håglös listless; illa till mods uncomfortable, uneasy; obehaglig unpleasant, disagreeable
strålandeadjektivoböjl.radiant; lysande brilliant båda äv. bildl., beaming etc.; jfr strålaen strålande idé a brilliant ideastrålande solsken brilliant sunshinestrålande väder glorious weathervara på ett strålande humör be in a wonderful mood
lynnesubstantiv~t, ~nläggning temperament; sinnelag disposition; äv. temper; sinnesstämning humour, moodvara vid dåligt lynne be in a bad humour; vard. have the sulks; jfr humörmed ex.
ojämnadjektiv~tallm. el. om t.ex. yta el. prestation el. humör uneven; om fördelning el. kvalitet äv. unequal; skrovlig rough, rugged; om klimat el. lynne unequable; oregelbunden irregular; växlande variableen ojämn match an uneven matchojämna tänder crooked (uneven) teeth
våldsamadjektiv~t, ~maallm. violent; häftig (om t.ex. känsla) äv. vehement; intensiv intense; starkare:om t.ex. applåd tremendous; om hunger ravenous; vild el. om t.ex. strid furious; oerhörd terriblevåldsamma ansträngningar furious (intense) effortsfå en våldsam död die a violent deathha ett våldsamt humör have a violent (fiery) tempergöra våldsamt motstånd mot polis violently resist…, offer violent (forcible) resistance to…i våldsam fart at a furious (terrific) speed
© NE Nationalencyklopedin AB