Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brumsubstradio. hum
gnolaverbhumgnola på en sång hum a song
surrsubsthum, buzz; vinande whirr
surraverbhum, buzz; vina whirr
nynnaverbhum <på ngt sth>
brummaverbom björn growlgraʊlom insektel.radio. hum
1 målsubsthar du inte mål i mun? haven't you got a tongue in your head?sväva på målet hum and haw, be evasive
© NE Nationalencyklopedin AB