Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

huggsubstantiv~et, =med skärande vapen el. verktyg cut; som fläker upp äv. slash; med kniv o.d. stab; slag blow, stroke; med tänder el. äv. om fisk bite…med en käpp i högsta hugg …brandishing a stickhäftig smärta stab of pain, twingebildl. blowrikta skarpa hugg mot ngn direct (aim) damaging blows (kritik criticism) at sbvara på hugget vard. be in great form (in the mood); amer. äv. be on the ball, be with ithan är på hugget igen he's at it again
kubbsubstantiv~en, ~arhugg~ el. trä~ blockhatt bowler (amer. derby) [hat]
nafssubstantiv~et, =snap; hugg grabi ett nafs vard. in a flash (jiffy), in two ticks
2 hacksubstantiv~et, =skåra el. hugg notch, cut, hack, dent; speciellt mindre o. oavsiktligt nick; allm. äv. mark
skåratransitivt verb~de, ~tgöra skåror i cut, notch, nicksubstantiv~n, skårorhugg el. rispa cut; inskärning incision; hack score, notch, nick; längre slit
sårsubstantiv~et, =allm. framför allt hugg~, stick~ wound äv. bildl.; hugg~ el. skär~ äv. cut; inflammerat el. varigt sore; röt~ äv. ulcer; bränn~ burnett gapande sår a gash, a gaping woundtiden läker alla sår time heals all wounds, Time [is] the great Healerriva upp gamla sår bildl. reopen old woundsslicka sina sår bildl. lick one's wounds
bettsubstantiv~et, =hugg el. tandställning el. insekts~ bitevara på bettet vard. be in great form, be in the mood; amer. äv. be on the balltandgård set of teethpå betsel bit
stötsubstantiv~en, ~arslag el. törn o.d. el. speciellt som handling av levande varelse:allm. thrust; med ngt spetsigt äv. stab, prod, poke; hugg äv. stroke; slag blow äv. bildl., hit, knock, punch; fäktn. thrust, pass; i biljard stroke; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerki trumpet o.d. blastelektr.el.bildl. shock; fys. impact; rekyl o.d. kick, recoilskakning hos fordon o.d. jolt, shake; vid jordbävning shock, tremor; vind~ gustsätta in en avgörande stöt mot… make a decisive thrust against… äv. bildl.få en elektrisk stöt get an electric shockta [emot] första stöten take the first impact, bear the [main] bruntaktas för stötar! handle with care!mortel~ pestlefonet. glottal stopinbrott, vard. job, heisten i stöten i taget one at a timevard.gammal stöt old fogey; amer. oldtimer
© NE Nationalencyklopedin AB