Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

huggsubstcut; med kniv stab; slag blow, strokesmärta stab of painmed tänder bitevara på hugget vard. be in great form, be in the mood
skårasubsthugg el. rispa cut; repa scratch
bettsubsthugg, tandställning, tugga bitevara på bettet be in great form, be in the mood; vard. be on the balltänder set of teethpå betsel bit
2 slagsubststöt el. hugg blow; i spel stroke; med knytnäven punchvara ett hårt slag för be a hard blow toett slag i ansiktet a slap in the facegöra slag i saken settle the matterrytmisk rörelse beat; tekn. strokeklockslag strokeett slag en kort stund for a moment, for a little whilevänta ett slag! wait a moment!, wait a bit!mil. battleslaget vid Hastings the battle of Hastingsmed. apoplexyslag vanligen have a strokepå kavaj etc. lapel; på byxor turn-up; amer. cuff
© NE Nationalencyklopedin AB