Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hudkrämsubstantiv~en, ~erskin cream
fuktighetsbevarandeadjektivoböjl.fuktighetsbevarande hudkräm moisture cream, moisturizer
arbetaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tallm. work; mödosamt el. tungt äv. labour (amer. labor), toilarbeta degen work the dougharbeta bra (hårt) äv. do good (hard) workarbeta efter en plan work according to a planarbeta fort (långsamt) äv. be a quick (slow) workerarbeta med barn inom barnomsorgen work with childrenarbeta med reklam i reklambranschen work (be) in advertising (the advertising business)arbeta på ett broderi work at a piece of embroideryarbeta med (på) ett problem work at (on) a problemarbeta för (på) att (+ inf.) work (friare strive) to + inf.arbeta hårt på (med) att förbättra äv. try hard to improvearbeta sig trött work till one is tired
partikelverbarbeta avwork offarbeta bortget rid of; stamning o.d. äv. [gradually] get the better of[lyckas] arbeta bort manage to eliminate (work off)arbeta ihjäl sigwork oneself to deatharbeta ihoptr.:arbeta ihop pengar till ngt work to get money for sthitr. work togetherarbeta in (in…i)t.ex. en hudkräm i huden work in (…into)arbeta in en vara på marknaden create (work up) a market for…arbeta in extra ledighet i förväg work overtime in order to get some days (resp. hours) offarbeta ombok o.d. revise; helt och hållet rewrite; för scenen, filmen adaptarbeta uppallm. work (build) up; jord cultivate; utveckla develop; förbättra improvearbeta utse utarbetaarbeta ut sig wear oneself out [with hard work]arbeta överövertid work (put in) overtime, work late
© NE Nationalencyklopedin AB