Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hudfärgsubstantiv~en, ~ereg. colour of the (one's) skin; hy complexionhans hudfärg the colour of his skin
svartadjektiv= (för sammansättn. jfr äv. blå-)black; amer., om hudfärg äv. African-American; dyster darksvart arbetskraft bildl. black labour[på] svarta börsen [on] the black marketfamiljens svarta får the black sheep of the familysvart humor black humoursvart hål astron. black holestå på svarta listan be on the black list, be blacklistedsvarta lådan färdskrivare the black boxsvart magi black magicsvarta pengar black (dirty) moneysvarte Petter kortsp. ung. Old Maidsvarta tavlan skol. the blackboard; amer. äv. the chalk boardsvart som natten black as midnightadverbolagligt illegally, illicitly, on the black marketjobba svart work on the side, moonlightsubstantiv (för ex. jfr äv. blått)oböjl.skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfärg black äv. i schackfå (begära) svart på vitt på… have (demand)…in black and white (on paper, in writing)se allting i svart look on the dark (gloomy) side of thingsen ~, pl. ~aen svart a black [man (woman)]; amer. an African Americande svarta the blacks; amer. the African Americans
© NE Nationalencyklopedin AB