Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hudsubstantiv~en, ~arallm. skin; på större djurel.tjock avflådd djur~ hidege ngn på huden a) stryk tan sb's hide, give sb gyp b) ovett haul sb over the coalsha tjock hud bildl. be thick-skinned
narigadjektiv~tom hud chapped, rough
rynkigadjektiv~tom hud wrinkled, wrinkly
hysubstantiv~nallm. complexion; hud skin
transplanteratransitivt verb~de, ~ttransplant; hud graft
transplantationsubstantiv~en, ~ertransplantation; enstaka transplant; av hud grafting; enstaka graft
knottrigadjektiv~tskrovlig granular; om hud rough; om träd knottyjag blir knottrig I get goose pimples (gooseflesh)
lenadjektiv~tmjuk soft; slät smooth; friare om t.ex. röst silky äv. bildl.; om t.ex. smak bland, mildlen hud smooth (soft) skin
strävadjektiv~trough; bildl. om sätt äv. harsh; om ljud el. ton el. röst harsh, grating, rasping; om röst äv. raucous; naturv. scabroussträv hud rough skin
sprödadjektivspröttallm. brittle; ömtålig fragile; om person äv. frail; om hud delicate; om röst frail; om klang tinny, thin
© NE Nationalencyklopedin AB