Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hostasubstantiv~ncough; hostande coughingenvis hosta hacking coughhosta get a coughintransitivt verb och transitivt verb~de, ~teg. cough, have a coughhosta blod cough up bloodhosta upp cough up äv. punga ut med, expectorate
skrällandeadjektivoböjl.blaring; osv.jfr skrälla; om hosta hacking
snoraintransitivt verb~de, ~thave a runny nosehosta och snora cough and sniffle
envisadjektiv~tobstinate, stubborn; halsstarrig äv. headstrong; tjurskallig äv. pigheaded; ihållande t.ex. hosta persistentenvist motstånd stubborn (segt dogged) resistanceen envis förkylning a stubborn (persistent) cold
kvävatransitivt verbkvävde, kvävtallm. choke; om syrebrist el. rök äv. suffocate, stifle; om gas asphyxiate; eldel.med t.ex. kudde smother; gäspning el. gråt el. skratt stifle, smother; hosta el. opposition suppress; revolt quellvara nära att kvävas be almost choking (ready to choke) <av with>
© NE Nationalencyklopedin AB