Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hospreposition
Prepositionen hosmotsvaras vanligen avat i uttryck somvi träffas hosAnn= we'll meetatAnn's place.
hos används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vara anställd hosnågonunder uppslagsordet anställd, uttrycketsöka hjälphosnågon under uppslagsordethjälp osv.
anger vistelse i någons hem at (då ord för person följer efter at i engelskan används apostrofgenitiv), withhemma hos oss at our place, in our homejag bor tillfälligthos familjen Andersson I'm staying at the Anderssons', I'm staying with the Anderssonshan bor fortfarande hos sina föräldrar he still lives with his parentsvi träffas hos Ann we'll meet at Ann's, we'll meet at Ann's place (house)hon är inne hos sig i sitt rum she is in her room
anger lokal för affärsverksamhet eller t.ex. läkarmottagning at (då ord för person följer efter at i engelskan används apostrofgenitiv)jag fick vänta längehos tandläkaren …at the dentist'sjag har varit hos tandläkaren I have been to the dentistkartan finns hos alla bokhandlare the map is available at all bookshops
anger arbetsgivare forarbeta hos ngn work for sb, be employed by sb
anger läge bredvid någon, vid verb som sitta, sätta sig, ligga bykom och sitt hos mig i soffan come and sit by me on the sofa, come and sit by my side on the sofajag satt (var) hos honom när… I sat (was) with him when…
anger en persons egenskap, känsla, utseende: med betoning på inre egenskap in; med betoning på yttre egenskap, utseende aboutdet finns något hos henne jag tycker om a) inre egenskap, inom there is something in her that I like b) yttre egenskap there is something about her that I likevad ser hon hos honom? what does she see in him?det är en ovana hos mig att… it's a bad habit of mine to…
i uttryck som betecknar tillhörighet till grupp, på svenska ofta ersättbart med bland inblodomloppet hos fiskar the circulatory system in (of) fishesen sjukdom som är vanlig hos barn an illness frequent in children
i uttryck av typen substantiv + hos + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. egenskapen hos detta material = detta materials egenskap ofegenskapen hos detta material the quality of this materialkunderna hos banken the customers of the bankvärdet hosi boken ligger i att… the value of the book lies in the fact that…
anger författares verk o.d. inordet finns hos Shakespeare the word can be found in Shakespeare
beständighetsubstantiv~enconstancy; hos material durability
impopuläradjektiv~tunpopular <hos (bland) with>
späcksubstantiv~etfettvävnad hos djur fat; hos val blubberkok. bacon fat, larding bacon
skabbsubstantiv~enallm. scabies, itch; hos husdjur äv. mange; hos får scab
inkvarteratransitivt verb~de, ~tmil. billet, quarter <hos on>; friare äv. lodge, accommodate <hos with>
kvinnlighetsubstantiv~en, ~erwomanliness, womanhood <hos in>; femininity; hos man äv. womanishness; starkare effeminacy
ombudsmansubstantiv~nen, -mänrepresentant representative; ibland ombudsman; hos organisation o.d. secretary; jur.:hos bank o.d. solicitor; hos bolag äv. company lawyer; se äv. Justitieombudsmannen   o. andra sammans.
vaknattsubstantiv~en, -nättersleepless night; hos sjuk night watch
rekylsubstantiv~en, ~errecoil; hos gevär äv. kick
© NE Nationalencyklopedin AB