Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hosprepositionarbeta hos ngn work for sbhan bor hos sin farbror he lives at his uncle's placejag har varit hos doktorn I have been to the doctorjag satt hos honom i soffan I sat by him in the sofadet finns något hos henne… there is something about her…uttrycket finns hos Shakespeare the expression can be found in Shakespeare
effektivitetsubsthos sak effectiveness, efficiency; hos person efficiency
inkvarteraverbaccommodate <hos with>
introduceraverbintroduce <hos to>
astigmatismsubsthos lins astigmatism
ytlighetsubstsuperficiality; hos person superficiality, shallowness
prestationsförmågasubstcapacity; hos t.ex. bil performance
mjölkesubsthos fisk milt, soft roe
impopuläradjektivunpopular <hos, bland with>
förordaverbrecommend <hos to; till for>
© NE Nationalencyklopedin AB