Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hoppaverbjump, leap, dive; mest om fågel hop
verb och partikelverbhoppa avbuss, tåg etc. jump offlossna come loosedra sig ur el. sluta back out; skol. drop outpolit. seek political asylum, defecthoppa insom ersättare step in <för ngn in sb's place>hoppa påhoppa på bussen jump on to the bushoppa på ngn fly at sbhoppa tillgive a jump, starthoppa överutelämna skip, leave out, miss out
skippaverbvard., hoppa över skip
fallskärmsubstparachutehoppa med fallskärm make a parachute jump
hopprepsubstskipping-rope; amer. jump ropehoppa hopprep skip; amer. jump rope
repsubstrope; lina cordhoppa rep skip; amer. jump rope
hagesubstbeteshage enclosed pasturebarnhage playpenhoppa hage play hopscotch
1 tunnasubstbarrel; mindre caskhoppa i galen tunna do the wrong thing, make a blunder
bocksubstget he-goatstöd trestle, standgymn. horse, buckhoppa bock i lek play leapfrogtecken ticksätta bock för ngt mark sth as wronghan är en gammal bock vard. he is an old lecher
© NE Nationalencyklopedin AB