Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 hoppsubstantiv~et, =hope; förhoppningar ofta hopes (pl.) <om of>förtröstan trustallt hopp är ute there is no longer any hopesätta sitt hopp till… set (centre) one's hopes on…i hopp om ett snart svar hoping to receive an early replyi hopp om att (+ inf.) (om att + sats) in the hope of + ing-form (that + sats)vi lever på hoppet we live in hope
2 hoppsubstantiv~et, =allm.,data.,sport.el.bildl. jump; språng äv. leap; snabbt o. elastiskt äv. spring; långt skutt äv. bound; lekfullt skutt skip; studsning äv. bounce; t.ex. fågels hopstående hopp sport. standing jumpgöra ett hopp framåt bildl. take a leap forwardhoppning:sport. jumping; gymn., över bock el. med stav m.m. vaulting
skuttsubstantiv~et, =hopp leap, bound
förtvivlatadverbdesperat desperately; utan hopp despairingly; enormt terribly
trestegshoppsubstantivsport.~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasenstaka hopp triple jump~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfriidrottsgren triple jump
luftfärdsubstantiv~en, ~ervid hopp o. fall passage through the air
bedrägligadjektiv~tallm. fraudulent; oärlig, spec. om person deceitful, devious, false; vilseledande:om t.ex. sken deceptive; om t.ex. hopp illusorybedrägligt beteende fraudulent conduct
nyföddadjektiv-fötteg. newborn…; om hopp newden nyföddesskrik the…of a (resp. the) newborn childoskyldig som ett nyfött barn as…as a newborn babe
ogiltigadjektiv~tallm. invalid; (pred. äv.) not valid, null and void; sport., om t.ex. hopp el. kast disallowedförklara ogiltig sport. disallow; se vidare ogiltigförklara
strimmasubstantiv~n, strimmorstreak; rand äv. stripe; vetensk. äv. stri|apl. -aepå huden (märke efter slag) wealen strimma av hopp a gleam (ray) of hopetransitivt verb~de, ~tgöra randig streak, stripe
© NE Nationalencyklopedin AB