Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 hoppsubstjump, leap; dykning dive
1 hoppsubsthopeha hopp om att få se henne snart have hopes of seeing her soon
skuttsubsthopp leap, bound
trampolinsubstsimn. diving-board, springboard; för höga hopp highboard
strimmasubststreak; rand stripeen strimma av hopp a gleam of hope
nedslagsubstblixtnedslag stroke of lightningmil., projektils impactsport., vid hopp etc. landing
gnistasubstsparken gnista av hopp a spark of hope, a ray of hope
ljusglimtsubstgleam of lightstrimma av hopp ray of hope
ansatssubstsport. runhopp med ansats running jumpansträngning attempt <till at>, effort <till at>; början start
svagadjektivweak <av with>, feeble <av with>; utmattad faint; om t.ex. vin, öl lightsvag puls feeble pulsevara svag för have a weakness for, be fond ofringa slight; om ljud faint, softsvag värme kok. low heatskral poorett svagt hopp a poor result
© NE Nationalencyklopedin AB