Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hopsubstskara crowdhög heap, pile
hiphopsubstdans hip-hop
ihopadverbtillsammans together; se i övrigt betonad partikel ihopo. sammanunder resp. verb samt verb sammansatta med hop-o. samman-
omgångsubstuppsättning set; hop batchsport. etc. round; tur turnfå en omgång get a thrashingi omgångar efter varandra in turnsi två omgångar on two separate occasionsbetala i två omgångar pay in two instalments
hoppaverbjump, leap, dive; mest om fågel hop
verb och partikelverbhoppa avbuss, tåg etc. jump offlossna come loosedra sig ur el. sluta back out; skol. drop outpolit. seek political asylum, defecthoppa insom ersättare step in <för ngn in sb's place>hoppa påhoppa på bussen jump on to the bushoppa på ngn fly at sbhoppa tillgive a jump, starthoppa överutelämna skip, leave out, miss out
© NE Nationalencyklopedin AB