Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

honompronomenhim; om djur it
hederssaksubstdet är en hederssak för honom he makes it a point of honour
kanskeadverbperhaps, maybejag kanske träffar honom i kväll I may (might) meet him tonight
beväntadjektivdet är inte mycket bevänt med honom he is not up to much
hedraverbhonourdet hedrar honom att han… it does him credit that he…
skallrasubstrattle
verbrattletänderna skallrade på honom his teeth chattered
utförprepositiondown
adverbdown, downhillfärdas utför descenddet går utför med honom he is going downhill
julklappsubstChristmas presentvad gav du honom i julklapp? What did you give him for Christmas?
överröstaverboväsendet överröstade honom the noise drowned his voiceöverrösta ngn skrika högre än shout louder than sb
skynkesubsttäckelse cover, coveringdet var som ett rött skynke för honom it was like a red rag to a bull to him
© NE Nationalencyklopedin AB