Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hjortdjursubstantiv~et, =deerpl. likahjortdjuren the deer (cervids)
kronasubstantiv~n, kronorkunga~ el. brud~ o.d.el.träd~el.tand~ crown; blom~ corolla; träd~ äv. [tree]top, head; horn~ antlers (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspå hjortdjur head; ljus~ el. tak~ chandelierkrona eller klave heads or tailskasta krona och klave om ngt toss for sthsätta kronan på verket supply the finishing touchvara kronan på verket be the crowning glorykronan kungamakten el. staten the Crownkronans egendom State (Crown, Government) propertysvenskt mynt [Swedish] kronapl. kronorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasibland Swedish crownförk.SKr. resp. Sw. cr. el. SEK
© NE Nationalencyklopedin AB